Продукти
 
 

 

 

   
   

 

 

Професионален програматор за памети и микроконтролери.

   

Omega Base е основен блок , без който останалите адаптери не работят . Omega Base - е не само програматор, а както се вижда от структурата на сайта - логически анализатор , честотомер и т.н. Осталите адаптери практически са предназначени за разширяване на неговите възможности . Тези адаптери се съединяват с основния блок посредством специално предвидените за целта куплунзи . Съществуващият асортимент от адаптери позволява на базовия блок да работи с различни типове процесори и памети , да осъществява връзка по К-линия (което е актуално в автомобилната электроника) , да изпълнява функцията на многоканален логически анализатор , честотомер , генератор, осцилограф и т.н.

Допълнителна информация или Характеристики на програматора