CnCTerm (free edition)
 

 

 

CnCterm - Терминална програма за работа с COM портове

Възможности

 • Поддръжка на всякакъв вид COM портове, включително и виртуално с избор на номера от 1-20
 • Работа в текстов (ASCII) и шестнадцатеричен (HEX) режими.
 • Формиране на списък с команди с възможност за редактиране и бързо изпращане
 • Точна настройка на скоростта на обмен.
 • Запазване във файловете настройките на портове и команди.
 • Запазване на входящите данни в бинарни файлове
 • Предаване на данни по последователен порт
 • Настройка за задържане на байтове и блокове
 • "Ехо" режим
 • Настройка на интервалите на приемане на данни
 • Управление на DTR, RTS веригите, изобразяване на DSR, CTS, CD, RI
 • Програмата не се нуждае от инсталация
 • Поддържа програматор Orange5 в режим на емулация
 
 
Главен прозорец на програмата :
 
 
 
 
 
 
 

Официален представител и производител на CnCLab