Omega Base е основен блок , без който останалите адаптери не работят .Omega Base - е не само програматор, а както се вижда от структурата на сайта - логически анализатор , честотомер и т.н. Осталите адаптери практически са предназначени за разширяване на неговите възможности . Тези адаптери се съединяват с основния блок посредством специално предвидените за целта куплунзи . Съществуващият асортимент от адаптери позволява на базовия блок да работи с различни типове процесори и памети , да осъществява връзка по К-линия (което е актуално в автомобилната электроника) , да изпълнява функцията на многоканален логически анализатор , честотомер , генератор, осцилограф и т.н.

Освен това някой от адаптерите също имат възможност за включване към тях на допълнителни платки, расширяващи техните възможности .

Два примера за пояснение :

Пример :

•  Omega Base + Omega SE + ER1400

•  Omega Base + Omega SE + NVM3060

•  etc . ...

Освен това предлагаме така наречените програмни модули .

Програмен модул – това е файл, който е привързан към конкретния основен блок .Закупувайки пакет за работа с памети или микроконтролери , клиента получава безплатно програмни модули за работа с тях (както и правото да получава безплатно следващите ъпдейти ) .Списъка на поддържаните от настоящите софтуерни версии памети и микроконтролери можете да разгледате на сайта .В същото време существуват специализирани памети , не позволяващи да се променят някой от записаните в тях данни .

Ярък пример е микросхемата М35080. Програмният модул за щатна работа с тази памет е безплатен . Но програмният модул за нещатни операции се заплаща допълнително . Този програмен модул обеспечава пълен доступ към паметта .

Също така съществуват семейства програмни модули , автоматизиращи процеса на анализ и изменение на данните в памети и процесори ( CarRadios HPX , SE Dashboards HPX , MTRK Dashboards HPX ,Other HPX ) . Тези модули се заплащат . Цената не е фиксирана , поради факта ,че се увеличават непрекъснато . Всички платени програмни модули имат файлово разширение *. hpx и са шифрирани , така ,че потребителя не може да види техния изходен код . А модулите с разширение *. hpl , които са безплатни , позволяват да се разглежда изходния код . Ползувателя има возможност самостоятелно да създава програмни модули .За тази цел служи специален програмен език на високо ниво HPL. Описание на езика и примери за използване може да намерите в раздела Help на основния блока.

Поради широкият асортимент от адаптери , всеки компонент в ценова листа е представен отделно. По този начин клиента има възможност самостоятелно да избере и заяви нужната конфигурация , изхождайки от това за какво ще я използува . Всеки от компонентите може да бъде закупен и самостоятелно .