Omega
 
 

 

 

 

 

Omega Базов Блок
Описание
Мини-лабораторията Omega представлява полупрофесионален многофункционален комплекс , заменящ група измерителни прибори , програматори и оборудване за настройка .

 

Състав на комплекса:

  • Базов блок (ББ). Cъдържа микроконтролер AVR и промируема лагическа матрица Altera с возможност за произволно конфигуриране в процеса на работа . Блока се включва към паралелния порт на ПК (EPP режим) . Има куплунзи за включване на допълнителни модули .
  • Захранващ блок AC 9V.
  • LPT кабел.
  • Допълнителн и модули:
  • Програматор ROM/EEPROM/SEEPROM
  • Модул за галваническа развръзка
  • АЦП / ЦАП измерител на напряжениe /съпротивлениe / капацитет /индуктивност
    ...
Виртуални прибори в комплекса :

• Логически анализатор (ББ+[Галваническа развръзка]) - 16 канал а , 40MHz , 128K памeт.
• Генератор на цифрови поредици (ББ) - 16 канала , 40MHz , 128K памeт.
• Емулатор ROM/SRAM/SEEPROM (ББ+преходник) - 128K памет
• Честотомер (ББ+входнен формировател/делител) - 40MHz/2GHz .
• Тестване на логически интегрални схеми (ББ+адаптер)
• Програматор ROM/EEPROM/SEEPROM (ББ+модули на програматора)
• Блок за измерване на напрежение /съпротивление / капацитет /индуктивност
• Цифров осцилограф (ББ+Блок АЦП/ЦАП) - 10МHz , 20Msps, 8bit
• Измерител на АЧХ (ББ+Блок АЦП/ЦАП) – 40Hz - 4МHz .
• Генератор на аналогови сигнали с произволна форма (ББ+Блок АЦП/ЦАП) - 20Msps, 8bit

Официален представител и производител на CnCLab

 

 
   
   

Допълнителните адаптери се използват за разширяване възможностите на Базовият Блок Омега, особенно в частта свързана с разкодиране на автокасетофони и рекалибрирането на километражи.

 

   

Тестовата програма OmSetup е предназначена за проверка работоспособността и настройка на базовият блок Omega.